Tour miền Tây 1 ngày – Tát mương bắt cá

165.000 VNĐ 125.000 VNĐ

Khuyến mãi sẽ kết thúc sau

Càng đông - Càng vui - Giá càng rẻ
1 khách 840.000 VNĐ /khách
2 khách 420.000 VNĐ /khách
3 khách 350.000 VNĐ /khách
4 khách 245.000 VNĐ /khách
5 khách 209.000 VNĐ /khách
6 khách 191.000 VNĐ /khách
7 khách 170.000 VNĐ /khách
8 khách 155.000 VNĐ /khách
9 khách 144.000 VNĐ /khách
10+ khách 125.000 VNĐ /khách
NHẬN TƯ VẤN NGAY